Entrées avec l'étiquette конференция .

16-17.05.2020

XVI НАЦИОНАЛНИ СТУДЕНТСКИ НАУЧНИ ЧЕТЕНИЯ
En savoir plus à propos de 16-17.05.2020 »

25-26.10.2019

Конференция „Социалната уязвимост: социоаналитични измерения“
En savoir plus à propos de 25-26.10.2019 »

20-22.06.2019

Международна конференция „Физика и теология – вчера и днес“
En savoir plus à propos de 20-22.06.2019 »

01.06.2019

Научна конференция на тема „Кръстопътят. Контакти и взаимодействия в култур
En savoir plus à propos de 01.06.2019 »

26-27.10.2018

Научна сесия ВСЕКИДНЕВИЕТО среща ТЕОРИЯТА
En savoir plus à propos de 26-27.10.2018 »

2-3.11.2018

„Дни на науката 2018”
En savoir plus à propos de 2-3.11.2018 »

26.10.2018

Представяне на съчинения Аристотел ЗА ДУШАТА
En savoir plus à propos de 26.10.2018 »

17-18.09.2018

Конференция „Съхранение, опазване и популяризиране на културното наследство
En savoir plus à propos de 17-18.09.2018 »

18-19.05.2018

Конференция "Градска култура на Балканите"
En savoir plus à propos de 18-19.05.2018 »

11.05.2018

Икономически и социални аспекти на културното наследство
En savoir plus à propos de 11.05.2018 »

16.04.18

Да се проблематизира практическото (премиери и репортажи)
En savoir plus à propos de 16.04.18 »

20.04.2018

Jean Monnet conference on "Excellence in EU Studies"
En savoir plus à propos de 20.04.2018 »

09-10.11.17

Конференция "Съвременната святост: история, образи, символи, практики"
En savoir plus à propos de 09-10.11.17 »

27.10.17

Научна сесия „Дни на науката 2017” на СУБ-Пловдив
En savoir plus à propos de 27.10.17 »

19.09.2017

Форум на тема: БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - 10 ГОДИНИ ПО-КЪСНО
En savoir plus à propos de 19.09.2017 »

01.09.-02.10.17

„Образование и наука –за личностно и обществено развитие”
En savoir plus à propos de 01.09.-02.10.17 »

29.09-01.10.17

Международни Царшишманови дни
En savoir plus à propos de 29.09-01.10.17 »

10.05.17

Конференция "Православие - традиции и съвременност"
En savoir plus à propos de 10.05.17 »
Affichage de 18 résultat(s).
Articles par la page 20
de 1