« Retour

31.01.2020

МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА НАПИСВАНЕ НА ЕСЕ НА ТЕМА
ВАСИЛ ЛЕВСКИ – ДИАЛОЗИ ВЪВ ВРЕМЕТО, ДИАЛОЗИ С ВРЕМЕТО

Условия за участие в конкурса:

 - Участниците трябва да са записали бакалавърска, магистърска или докторска програма към български или чуждестранен университет;
- Текстът трябва да е развит на български език; непубликуван в печатни или интернет издания; да не надвишава 3 стандартни страници: ( 5400 знака; подравняване: Justify, Times New Roman; 12 pt., междуредие: 1,5, First line: 1,25 );
- Всеки участник трябва да приложи сканирано копие на уверение за записан семестър или на заверка в студентска книжка;
- Журито ще оценява есетата след процедура на засекретяване на авторството им;
- Срок за изпращане на есетата – от 17.12.2019 г. до 31.01. 2020 г. на адрес: v_levski_museum@mail.orbitel.bg;
– Обявяване на резултатите – 18 февруари 2020 г.
 

Повече информация