« Retour

28.02.2019

Катедра Приложна и институционална социология към Философско – исторически факултет на ПУ уведомява всички завършили студенти и тези, които имат интерес към иновациите и общественото развитие, че е възможно записване в Магистърска програма по „Управление на иновациите и изследователската дейност“ от втори (летен) семестър на учебната 2018/2019 година.

Желаещите кандидати могат да се запишат до края на месец февруари в Учебен отдел, инспектор Нели Чиликова, стая 206.

Телефон за връзка: 032/261 358