« Retour

28.01.15.02.2019

Моля, дипломантите на Философско-историческия факултет да подпишат дипломите си в периода 28.01.2019-15.02.2019 при инсп. Нели Чиликова, каб. 206 в работното й време. Необходимо е дипломираните бакалаври и магистри да представят бележка от Университетската библиотека, че не дължат книги.

Дипломираните студенти трябва да носят и една снимка(формат за документи) 3,5/4,5.