« Retour

24.10.2017

КАРИЕРА ЗА НОВА ЕRА

КАРИЕРА ЗА НОВА ЕRА

„Кариера за нова ERA” се организира в рамките на Кариерни дни, които за пръв път тази година се провеждат в Испания, Франция, Полша, Унгария, Чехия, Гърция, Македония и България и са инициатива на Европейската комисия за кариерно развитие на магистри и докторанти.

В България, организатор на събитията е Координационен център на EURAXESS към СУ „Св. Климент Охридски“, съвместно с контактните лица на мрежата в Пловдив, Стара Загора, Русе и Варна и се провеждат под патронажа на Министерство на образованието и науката, в партньорство с Кариерен център към Стопански факултет на СУ, Британски съвет, Нов български университет, Фондация „Институт за технологии и развитие“, Русенска търговско-индустриална камара, Българска асоциация за управление на хора, Pensoft Publishers и СиБанк.

В рамките на „Кариера за нова ERA” ще:

 • срещнете водещи компании и агенции за човешки ресурси
 • посетите полезни обучителни семинари като всички участвали ще получат Certificate of Attendance
 • научите за европейската мрежа EURAXESS

Рамка на програмата

През целия ден ще можете да посетите информационните щандове на:

 • EURAXESS Портал

Вход към професионална реализация в бизнеса и академията в повече от 40 държави в и извън Европа. Актуални обяви за свободни работни позиции, грантове и стипендии.

 •   Фирми и агенции за човешки ресурси

Възможност за среща с компаниите-участници в София, Пловдив, Стара Загора, Варна и Русе  

 

Обучителни семинари:

 • Успешното CV

Кои са различните видове СV и кога какъв тип да използваме? Кои са специфичните изисквания в различните държави? Кое се цени в бизнеса и кое в академичните среди?

 • Лидер? Кой? Аз?

Каква е разликата между лично и организационно лидерство и между организационен мениджмънт и лидерство? Кога един лидер е пълноспектърен?

 • Успешният бизнес днес

Какво прави един бизнес успешен днес? Какви са тенденциите за развитие на успешен бизнес в 21-ви век? Какво означава пълноспектърна организация?

 • Кариера в 21-ви век

Как да разграничаваме значимите от незначимите въпроси в кариерното си развитие? Как да увеличим въздействието и приноса на работата ни? Кои са уменията, необходими днес за осъществяване на въздействие в бизнеса и в научноизследователските институции?

 

 • Научно кафене

Какво е междусекторна мобилност?  Какво предлагат дейностите “Мария Склодовска-Кюри” - един от най-важните инструменти на Европейската комисия за подкрепа на кариерното развитие на учените.

 • Да инвестираш в своето професионално развитие за кариерен успех.

Местата за участие в семинарите са ограничени, моля регистрирайте се на: https://eracareerday.euraxess.bg/bg/node/16

 

Очакваме ви на:

 • 18 октомври 2017 - София, СУ „Св. Кл. Охридски“ - Ректорат

24. октомври 2017 -  Пловдив,  ДОМ НА УЧЕНИТЕ, УЛ. МИТРОПОЛИТ ПАИСИЙ № 6, СТАРИЯ ГРАД

 • 26 октомври 2017 - Стара Загора, Тракийски университет
 • 30 октомври 2017 - Варна, х-л "Голдън Тюлип"
 • 31 октомври 2017- Русе, РУ „Ангел Кънчев“

За допълнителна информация и регистрация за участие в семинарите, посетете: https://eracareerday.euraxess.bg

и

Facebook страница: https://www.facebook.com/KarieraZaNovaEra/

Портала EURAXESS България: www.euraxess.bg

LinkedIn EURAXESS България: euraxess-bulgaria

Twitter EURAXESS България: @EuraxessBG

 

Програма за Пловдив

24. октомври 2017

ДОМ НА УЧЕНИТЕ, УЛ. МИТРОПОЛИТ ПАИСИЙ № 6, СТАРИЯ ГРАД

 

10:00 – 11:00

 

Откриване

Лидер? Кой? Аз?

Антон Младенов, Еудемония Сълушънс

Стелиана Кемчева, Еудемония Сълушънс

Представяне на присъстващите фирми

11:00 – 11:15

Кафе пауза

11:15 – 12:00

Да инвестираш в своето професионално развитие за кариерен успех

Гледната точка на присъстващите фирми: Център по растителна системна биология и биотехнология, Галерия „Анастас“, фирми от секторите ИКТ, аутсорсинг, туризъм, преводачески  агенции, школи по езици и др.

12:00 – 13:00

Обяд

13:00 - 14:00

Успешният бизнес днес

Антон Младенов, Еудемония Сълушънс

Стелиана Кемчева, Еудемония Сълушънс

14:00 – 15:00

Научно кафене

Модератори:

Антоанета Матеева, НКЛ Мария Склодовска-Кюри

доц. Атанас Костадинов, ТУ-София, филиал Пловдив

проф. д-р Галина Яхубян, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

 

15:00 – 15:30

Кафе пауза

15:30 – 16:30

Успешното CV

Дорина Кабакчиева, УНСС

16:30 – 17:30

Кариера в 21 век

Антон Младенов, Еудемония Сълушънс