« Retour

22-23.06.2018

Научен семинар върху социоаналитичните измерения на социалната уязвимост ще се проведе на 22 и 23 юни 2018 г. от 10:30 часа, 18 с.з. във Философско-исторически факултет, ПУ „Паисий Хилендарски, ул. „Костаки Пеев” 21, Пловдив.

Семинарът се провежда в рамките на двугодишен научноизследователски проект на тема  „Нямам никой, към когото да се обърна!" – социоаналитични измерения на уязвимостта (финансиран от ФНИ към МОН, дог. № ДМ 20/4 от 20.12.2017 г.). В него участват 11 млади учени, докторанти и постдокторанти от катедри „Социология и науки за човека" и „Философия" към ФИФ при ПУ „Паисий Хилендарски". Част от събитието ще се проведе съвместно със Социологически клуб към ПУ „Паисий Хилендарски”.

Плакат и програма на научния семинар.