« Retour

18.01.2019

До 18 януари 2019 година (края на работния ден) в деканата на Философско-историческия факултет се приемат документи за преподавателска мобилност по програма Еразъм +  за 2018/19 година.
Водещ критерий за класирането на преподавателите ще бъде тяхната работа по мотивацията на студентите за осъществяване на Еразъм-мобилност, както и работата им с входящи Еразъм-студенти!
Моля, запознайте се приложените формуляри!