« Retour

18-22.06.2019

Лятна школа по медиация

Професионална асоциация на медиаторите в България (ПАМБ) е сред водещите обучителни организации по медиация в България. През м.юни 2017 г. и 2018 г. ПАМБ организира Международна лятна школа по преговори и медиация в гр. Поморие. Участниците в двете школи от страната и чужбина имаха привилегията да преминат през обучения, водени от изтъкнати лектори от България, Германия, Латвия, Украйна, Белгия, САЩ. Успехът на летните школи предизвика широк отзвук сред юридическата и медиаторската общност в България и детерминира провеждането на III Международна лятна школа на 18-22 юни тази година.

Основен гост-лектор на III Международна лятна школа 2019г. е изтъкнатият адвокат, арбитър и медиатор Гереза Ф. Фрисби от САЩ, директор на програмата за разрешаване на спорове на Loyola University Chicago School of Law, САЩ. Участниците в тазгодишната лятна школа ще имат уникалната възможност да преминат през цялостен 3-дневен курс по преговори “Negotiation and Dispute Resolution: Raising Emotional Intelligence at the Mediation Table” („Преговори и разрешаване на спорове: повишаване емоционалната интелигентност на масата за медиация”) с множество практически занятия и разигравания на казуси от дългогодишната практика на Тереза Фрисби.

Студенти и преподаватели от Философско-историческия факултет при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” са поканени за участие в III Международна лятна школа по комуникация, преговори и медиация, организирана от LIAMB.

За повече информация

www.pamb.info

www.mediation-net.eu