« Retour

18.03.2019

На 18 март 2019 година (понеделник) от 10,30 часа в зала "Компас" ще се проведе Отчетно общо събрание на Философско-историческия факултет, при следния дневен ред:

  1. Отчет на Деканското ръководство за периода февруари 2018 г.- февруари 2019 г.;
  2. Дискусия и приемане на отчета;
  3. Процедурни въпроси.

Приложено: Заповед на Ректора на ПУ проф. д-р Запрян Козлуджов за провеждане на ОС