« Retour

18.03.2019

 
Blogs

Във връзка с ректорска заповед Р33-1126/06.03.2019 за провеждане на общо събрание на Философско-историческия факултет, Деканът на ФИФ нарежда 18.03.2019 да бъде обявен за неучебен ден във факултета.
Пропуснатите часове да бъдат взети допълнително в рамките на втори семестър на учебната 2018/19 година.