« Retour

17.06.2019

На 17.06 от 14:00 в 16 ауд. на Философско-историческия факултет ще се проведе последният за учебната година Семинар по експериментална хуманитаристика.

Лекция на тема Homo datum: набелязващи се очертания ще изнесе д-р Арто Артинян.