« Retour

17.01.2020

До 17 януари 2020 година в деканата на Философско-историческия факултет се приемат документи за преподавателска мобилност по програма Еразъм +  за 2019/20 година.
В офиса на Международно сътрудничество при Яна Петрова ще се подават и документите за мобилност на ПРЕПОДАВАТЕЛИ с цел обучение (до 17.01.2020 г.) - критериите там са ясни, приехме ги още на първия Еразъм-семинар в Пампорово. Местата за целия университет са 14 Критерии да подбор
Предоставя се възможност за осъществяване на Еразъм-мобилност на непреподавателския персонал, като местата са разпределени така:
8 - за непреподавателския състав към факултетите (възползват се от местата по договорите на съответните факултети, към които принадлежат) и
8 - за административно-помощния персонал на Университета (възползват се от местата за обучение в договорите на всички факулети/ филиали или като freemover-и) .
Тези 16 места ще се селектират от специална комисия в университета, в която ще участват представители на ръководството на университета и на факултетите/ звената (без участие на факултетните/филиалните Еразъм-координатори).
Документите за мобилност на непреподавателския персонал с цел ОБУЧЕНИЕ се подават при Яна Петрова в стая 111 до 17.01.2019 г.
Специализираната комисия ще селектира кандидатите по два основни критерия:
1. Владеене на работния език на мобилността.
2. Целесъобразност на работния план, който отговаря на длъжността на кандидата и ще доведе до повишаване на неговите специфични компетентности.
Моля, запознайте се приложените формуляри!