« Retour

15.04.2019

Студентите и докторантите на Философско-историческия факултет могат да вземат участие в ежегодната международна студентско-докторантска научна конференция, организирана от катедра "Туризъм" на Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", която ще се проведе на 10 май 2019 г.

 

Тематичните направления са:

1.      Нови модели в икономиката и управлението в туризма

2.      Туристически дестинации и ГИС

3.      Видове туризъм и тенденции в туристическото търсене

4.      Технологични иновации в туризма

5.      Сигурност, транспорт и екология

6.      Архитектура, урбанизация и туризъм

 

Заявките за участие се приемат до 15 април 2019 г.

 

Пълният текст на докладите трябва да бъде изпратен до 1 май 2019 г.

Одобрените доклади ще бъдат публикувани в сборник на електронен носител с ISBN.

Участието в конференцията е безплатно.

В прикачени файлове прилагаме поканата, заявката за участие и макет на доклад.

Повече информация за конференцията можете да намерите и на сайта на Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий" на следния линк:

http://www.uni-vt.bg/bul/event.aspx?evid=rnd-1-1082&zid=11&ret=ev