« Retour

08.12.2019

Ръководството на ПУ "Пасий Хилендарски" поздравява всички студенти, преподаватели и служители с 8-ми декември - Празник на българските студенти.

Поздравление на Ректора проф. д-р Румен Младенов.