« Retour

08.09.2017

Посолството на Република Полша в България обявява конкурс за най-добри публикации, популяризиращи историята на Полша и историята на полската дипломация

Министърът на външните работи на Полша обявява конкурс за най-добра чуждоезична публикация, популяризираща историята на Полша и за най-добра публикация на полски език, посветена на историята на полската дипломация, издадени през 2015 и 2016 г. Желаещите да се включат могат да представят свои работи до 5 септември 2017 г. в Полския институт в София.

Участниците могат да кандидатстват с научни монографии, научно-популярни публикации и издания на източници. За победителя в категорията за най-добра чуждоезична публикация, популяризираща историята на Полша, е предвидена парична награда от 10 000 евро, за победителя в категорията за най-добра публикация за историята на полската дипломация - 20 хиляди полски злоти (ок. 5 000 евро).

Наградите ще присъди министъра на външните работи, по предложение на Съвета за историческа дипломация.

Условия за представяне на публикациите:

Публикациите следва да бъдат изпратени до 8 септември 2017 година на следния адрес: Полски институт в София, ул. „Веслец" 12, 1000 София, с бележка върху плика „Исторически конкурс на министъра на външните работи" (важи датата на получаването им в Полския институт в София).

Работите следват да бъдат представени в 3 копия, като към тях се прикачат (ако е възможно) публикувани рецензии, мнения и издателски рецензии.

Тазгодишното издание на конкурса ще приема само работи, публикувани през 2015-2016 г.

При въпроси, моля свържете се с нас на имейл sofia@instytutpolski.org, като посочите темата „Исторически конкурс на министъра на външните работи".

Министерството на външните работи на Полша не връща получените за конкурса публикации.