« Retour

06.02.2019

Катедра "Етнология"

ви кани на

 

ОТКРИТО ЗАКЛЮЧИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ

за придобиване на образователна и научна степен ‚доктор’ 

на

Петко Деянов Георгиев

 

Тема на дисертационния труд:

                                                      „Национална идентичност и фотография (по материали на Народна библиотека и Държавен архив – Пловдив)”

  

06 февруари 2019 г. от 14:00 ч.

                                                                          в 18 аудитория, „Костаки Пеев“ 21