« Retour

05.04.2019

Дигитализацията вече променя целия пазар на труда. Цели професии изчезват и се появяват нови. В същото време всички млади хора преживяват прехода от студентската скамейка до работното си място. Този преход може да се бъде фатален на фона на бързо променящите се технологии, които са на път да изместят човека в някои сфери на пазара на труда. Колкото по-добре са информирани хората за съвременните дигитални тенденции, толкова по-лесно ще си намерят работа и толкова по-голяма ще е ползата както за тях и обществото като цяло. Необходимо е да създадем система, при която, от една страна, образователното ниво да е колкото се може по-високо, а от друга, да не създава допълнителни проблеми при навлизане на младите хора в сферата на платения труд. За да дадем отговор на тези въпроси ще се радвам заедно да участваме в

„MASTЕRCLASS WORK 4.0“,

организиран от КНСБ и Пловдивски университет „Паисий Хилендарски", на 5 април 2019 г., от 11:00 часа, 6 ауд.
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.
 

Поканени са всички членове, преподаватели, студенти и докторанти, които искат да се включат с изказвания и препоръки по така посочените в програмата теми.

Програма