« Retour

02.12.2019

Катедра «История и археология» към Философско-исторически факултет на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” организира традиционна изложба, представяща резултатите от лятната практика на студентите археолози и историци – “Археологическо лято, 2019“.

Същата ще се състои на 2 декември 2019 година от  10,30 часа в Заседателната зала на ПУ „Паисий Хилендарски” (ул. „Цар Асен” № 24, Ректорат).

Ще бъдат показани находки и фотоматериали от обект „Форум-Север“, град Пловдив, с ръководител Мая Мартинова и от обект „Църквище“, с. Драгойново, община Първомай, с ръководител доц. д-р Иво Топалилов.

Дейността на студентите ще бъде презентирана от техните ръководители – ас.д-р Надежда Кирова-Йовчева и гл. ас. д-р Божидар Драганов.

Снимки от събитието може да видите тук