« Retour

01.02. - 15.04.19

Катедра „Социология и науки за човека“ към Философско-исторически факултет на Пловдивския университет

обявява Национален конкурс за есе „Култури на знанието и свят на живота“

за ученици от 12 клас с интереси по дисциплините история и цивилизация, обществени науки и гражданско образование, психология и логика, етика и право, философия, свят и личност.

Инициативата е част от дългосрочната стратегия на Катедра „Социология и науки за човека“ за работа с ученици и техните преподаватели от гимназиалния курс и цели да провокира по-задълбочен интерес у младите хора към проблемите на съвременния глобален свят.В рамките на Националния конкурс се предлагат три теми, които препращат към разнородни сфери от обществото, в което живеем, като целта е да се даде шанс на кандидатите да изразят не толкова придобитите в училище знания, колкото личното въображение и не толкова информираността, колкото мисленето си:

  • "Човешкото тяло в епохата на биотехнологиите"
  • "Виртуалният човек и реалният човек - как общуваме в глобалния свят?"
  • "Разболяват ли психиката ни междучовешките отношения?"

Кандидатът може да избере една от посочените теми. Есето трябва да е с обем от 2 до 5 стандартни страници. Срокът за изпращане на текстовете е 01 февруари – 15 април 2019 г. на електронен адрес sociology_hs@uni-plovdiv.bg, или на хартиен носител на адрес: Катедра „Социология и науки за човека“, ул. „Костаки Пеев“ 21, гр. Пловдив.

За повече информация: тук

Декларация