14.05.2020

КОНКУРСИ за прием на докторанти за незаетите места за учебната 2019/ 2020
En savoir plus à propos de 14.05.2020 »

31.03.2020

Архиви в хуманитаристиката за безплатно ползване по време на пандемията
En savoir plus à propos de 31.03.2020 »

25.03.2020

Полезно за преподавателите в обученето онлайн
En savoir plus à propos de 25.03.2020 »

24.03.2020

Електронно заявлени за разработване на дипломна работа
En savoir plus à propos de 24.03.2020 »

24.03.2020

ВРЕМЕННО ПРЕКРАТЯВАНЕ на учебни занятия в периода 29.03.2020 -13.04.2020
En savoir plus à propos de 24.03.2020 »

23.03.2020

Онлайн заседание на ДС на ФИФ
En savoir plus à propos de 23.03.2020 »

16.03-29.03.2020

ВАЖНО за студентите на ФИФ!
En savoir plus à propos de 16.03-29.03.2020 »

13.03-29.03.2020

ВРЕМЕННО ПРЕКРАТЯВАНЕ на учебните занятия в периода 13.03.2020 до 29.03.202
En savoir plus à propos de 13.03-29.03.2020 »

20.03.2020

Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество:България-Русия
En savoir plus à propos de 20.03.2020 »

16.03.2020

Отмяна на Общото събрание на ФИФ
En savoir plus à propos de 16.03.2020 »

08.03.2020

ОТМЯНА НА ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИ
En savoir plus à propos de 08.03.2020 »

03.03.2020

Почивен ден 03.03.2020
En savoir plus à propos de 03.03.2020 »

27.02.2020

Заповед във връзка с разпространението на COVID-19
En savoir plus à propos de 27.02.2020 »

25.02.2020

Публична лекция на проф. д-р Такемура, ректорът на Университета Тойо, Токио
En savoir plus à propos de 25.02.2020 »

03.02.-14.02.2020

Подсписване на дипломи от завършили 2019
En savoir plus à propos de 03.02.-14.02.2020 »

17.02.2020

Събрание на Факултетен студентски съвет на ФИФ
En savoir plus à propos de 17.02.2020 »

14.02.2020

Публична защита на докт. Мария Славчева за придобиване на ОНС 'доктор'
En savoir plus à propos de 14.02.2020 »

11.02.2020

Класиране на МУПД
En savoir plus à propos de 11.02.2020 »

10.02.2020

Национална програма „Млади учени и постдокторанти“
En savoir plus à propos de 10.02.2020 »

07.02.2020

Публична защита на докт. Анелия Манова за придобиване на ОНС 'доктор'
En savoir plus à propos de 07.02.2020 »
Affichage des résultats 1 - 20 parmi 675.
Articles par la page 20
de 34