В рамките на Философско-Историческия факултет екип от преподаватели на катедра Етнология (доц. Красимира Кръстанова, гл.ас. Меглена Златкова, гл.ас. Елица Стоилова, гл.ас. Мария Кисикова и докт. Петко Георгиев) работят по проект CU TENDA – ИСТОРИИ, ОБРАЗИ И ЗВУЦИ В ДВИЖЕНИЕ (Живата памет на югоизточна Европа) (CU TENDA – STORIES, IMAGES AND SOUNDS ON THE MOVE (Living memory of south-eastern Europe; № 2015-1575/001-001) в партньорство с организации от Румъния, Македония и Италия. Проектът е финансиран по програма Творческа Европа (CREATIVE EUROPE) и е насочен към събиране, представяне и интерпретация на материалното и нематериалното културно наследство на две етнически общности – каракачани и ар(о)мъни. Проектът се разработва в период от четири години (2015-2019) и е стурктуриран в няколко ключови дейности – събиране, систематизиране и архивиране на наследството на двете общности (чрез работа в архиви, библиотеки, музейни фондове и теренно проучване в България и Гърция), творческа интерпретация и представяне на събраните материали (в пътуваща изложба, създаването на каталог в печатен и електронен формат, провеждането на творчески работилници), създаване на мрежа от патньорства, научна интерпретация на данните.

Проектът се вписва в стратегията на Община Пловдив и Общинска фондация Пловдив 2019 и подкрепя общите усилия по случването на Пловдив 2019 – Европейска столица на културата. Резултатите от проекта ще се представят като част от творческата програма на събитието.

Проектът е в началния етап на своето провеждане. Актуална информация за него може да намерите на сайта на ФИФ http://cutendabg.uni-plovdiv.net/novini

 

*

Източник на снимката:

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8