Социологически клуб към ПУ „Паисий Хилендарски"

 

Социологически клуб е доброволно сдружение на студенти от специалност „Социология" , „Социология и науки за човека" и „Социология на правото, икономиката и иновациите" към Катедра „Приложна и институционална социология" и Катедра „Социология и науки за човека‘‘.

Основните задачи на дейността са:

•          Създаване на студентска институция, която да внесе единство в съвместни действия на студентите от различните курсове по социология от ПУ „Паисий Хилендарски"

•          Студентите да повишат своите теоретични и практически знания и умения в областта на социологията и социалните науки.

•          Да организират различен тип инициативи като дискусии, лекции, семинари , научни конференции.

•          Да се създават и поддържат контакти с организации от подобен характер в България и в чужбина с цел обмяна на опит и практики.

Срещите се провеждат в сградата на Философско-исторически факултет на улица „Костаки Пеев".

 

За връзка с нас се присъединете към групата ни във фейсбук:

https://www.facebook.com/groups/447856901922768/

e-mail: sociology.club.plovdiv@gmail.com