СТУДЕНТСКИ ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИ КЛУБ

"ПРОФ. ВЕЛИЗАР ВЕЛКОВ"

     Студентският историко-археологически клуб (СИАК) Проф. Велизар Велков към ПУ "Паисий Хилендарски" е създаден през 1996 год. В него членуват основно студенти от специалностите "История", "Български език и История" и др. Уставът на клуба позволява участието на студенти от други специалности, които имат интерес в областта на историята. Сбирките на СИАК "Проф. Велизар Велков" се провеждат в Ректората на ПУ "Паисий Хилендарски". Предметът на резглеждане и дейността на студентите, членуващи в клуба са сварзани със старата и средновековна история, археологията, епиграфика, нумизматиката и др.

     Не са пренебрегнати и проблемите на новата съвременна история. На сбирките на СИАК "Проф. Велизар Велков" се представят резултатите от историко-археологически изследвания на студентите и от експедициите им; канят се гост-лектори, учени и преподаватели; представят се нови книги на историческа тематика. Сбирките на СИАК са поле за научна изява и обмен на идеи между студентите с изявен интерес в областта на историческите науки.

     В извънучебно време се организират посещения на исторически обекти и музеи. Студентите участват активно в научни експедиции, организирени от преподаватели от катедра "История". Членове на СИАК "Проф. Велизар Велков" са участвали в археологическите проучвания на обектите Аневско кале и Хисарлъка край гр. Сопот, крепостта Боровица при яз. Кърджали, с. Искра, с. Драгойново Първомайско, с. Новаково, Асеновградско и мн.други, включително и теренни обхождания в Източните Родопи. Студентският историко-археологически клуб е организатор на ежегодни национални студентски конференции, в които участват студенти от различни български университети и чужбина.

    СИАК "Проф. Велизар Велков" е асоцииран член на ISHA (International Students History Association) със седалище в Брюксел, поддържа контакти и с други чужди организации. През 2001 г. членове на клуба взеха участие в двуседмична експедиция в Трансилвания (Румъния), където бяха проведени археологически разкопки в средновековния град Сигишоара съвместно с румънски, германски, полски и молдовски студенти. Посетени бяха забележителни крепости, замъци и църковни паметници. През 2005 г. студенти от клуба взеха участие в археологическа експедиция в Русия, Брянска област, под ръководството на доц. Джамбов.

    Научен ръководител на клуба от 2011 г. е ас. д-р Станислав Боянов. Дейността на СИАК се подкрепя активно от катедра "История и Археология" към ПУ "Паисий Хилендарски".

   Студентският историко-археологически клуб "Проф. Велизар Велков" е младежка студентска организация, която желае да поддържа контакти и да работи с други сродни организации, студентски клубове и кръжоци.