СТУДЕНТСКИ ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИ КЛУБ

"ПРОФ. ВЕЛИЗАР ВЕЛКОВ"

    

Студентски историко-археологически клуб (СИАК) "Проф. Велизар Велков" към ПУ "Паисий Хилендарски" е създаден през далечната 1996 г. В него членуват основно студенти от специалностите "История", „Археология", "Български език и история" и др. Уставът на клуба позволява участието на студенти от други специалности, които имат интерес в областта на историята. Сбирките на СИАК "Проф. Велизар Велков" се провеждат в четвърта аудитория на Ректората на ПУ "Паисий Хилендарски" всяка сряда от 18:00 ч. Предметът на разглеждане и дейността на студентите, членуващи в клуба, са свързани със старата, средновековната, новата и най-новата история, археологията, епиграфиката, нумизматиката, етнологията и др.

На сбирките на СИАК "Проф. Велизар Велков" се представят резултатите от историко-археологически изследвания на студентите и от експедициите им, канят се гост-лектори, учени и преподаватели, представят се нови книги на историческа тематика. Сбирките на СИАК са поле за научна изява и обмен на идеи между студентите с изявен интерес в областта на историческите науки.

В извънучебно време се организират посещения на исторически обекти и музеи. Студентите участват активно в научни експедиции, организирани от преподаватели от катедра "История и археология". Членове на СИАК "Проф. Велизар Велков" са участвали в археологическите проучвания на обектите Аневско кале и Хисарлъка край гр. Сопот, крепостта Боровица при яз. Кърджали, с. Искра, с. Драгойново (Първомайско), с. Новаково, Асеновградско и мн. други, включително и теренни обхождания в Източните Родопи. Студентският историко-археологически клуб е организатор на ежегодни национални студентски конференции, в които участват студенти от различни български и чуждестранни университети.

СИАК "Проф. Велизар Велков" е асоцииран член на ISHA (International Students History Association) със седалище в Брюксел, поддържа контакти и с други чужди организации. През 2001 г. членове на клуба взеха участие в двуседмична експедиция в Трансилвания (Румъния), където бяха проведени археологически разкопки в средновековния град Сигишоара съвместно с румънски, германски, полски и молдовски студенти. Посетени бяха забележителни крепости, замъци и църковни паметници. През 2005 г. студенти от клуба взеха участие в археологическа експедиция в Русия, Брянска област, под ръководството на доц. Джамбов.

Научен ръководител на клуба от 2018 г. е гл. ас. д-р Божидар Драганов. Дейността на СИАК се подкрепя активно от катедра "История и Археология" към Философско-историческия факултет на ПУ "Паисий Хилендарски".

Студентският историко-археологически клуб "Проф. Велизар Велков" е младежка студентска организация, която желае да поддържа контакти и да работи с други сродни организации, студентски клубове и кръжоци. Всеки студент е добре дошъл на сбирките на СИАК, на които може да се запознае с членовете на клуба и да се присъедини към неговата дейност.

За контакти:

e-mail: siak_prof.v.velkov@abv.bg

Facebook: Студентски историко-археологически клуб "Проф. Велизар Велков"