Катедра „История и археология" при Философско-исторически факултет

на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски"

организира  

кандидатстудентски курсове по История на България

 

Разглежданите теми и проблемни въпроси са съобразени с изпитните програми на ПУ и останалите ВУЗ в страната. Обучението дава възможност за успешно представяне на кандидатстудентските изпити. 

Курсовете са полуинтензивни. Те се провеждат всяка събота или неделя в удобно за курсистите време. Започват през м. ноември или при формиране на група. Предвиждат се и два пробни изпита и проверки, по средата на курса и при приключването му, съобразени с критериите и изискванията на ВУЗ.

 

Ръководител на кандидатстудентския курс по История на България е доц. д-р Георги Митрев.

            Общо 90 учебни часа.

            Цена: 301 лв.

 

За справки, информация и записване:

Пловдивски университет – Ректорат

Пловдив, ул. Цар Асен 24

Кабинет 254 а, 256 а

Тел. 032/ 261268 (Валентина Атанасова) до 17 часа,

        0988949996 до 17 часа

GSM 0885459020 (доц. д-р Георги Митрев)