БЪЛГАРО-ФРЕНСКО АТЕЛИЕ:

„ИНОВАТИВНА ГРАДСКА ТРАНСФОРМАЦИЯ ЧРЕЗ АРХИТЕКТУРНО НАСЛЕДСТВО И КУЛТУРА"

 

Програма на събитието

 

Темата на българо-френското ателие „Иновативна градска трансформация чрез архитектурно наследство и култура" се вписва в клъстер "Градски мечти" в проектната платформа ТРАНСФОРМИРАНЕ от програмата на "Пловдив 2019". Трансформиране е платформата, която разработва нови подходи в образованието на младите хора, но също се отнася и до преобразяване и подобряване на градските пространства. Целта на българо-френското ателие е да предложи на студентите градски терен, за да работят по проблематика, която се отваря към ролята на архитектурата, наследството и културата за развитие на града. Проектът предвижда да се събере информация за  Пловдив и неговите важни места и тяхната социална и комуникативна функция, като се наблюдават и описват значещите места и архитектурни образци и историите около тях. Това ще даде възможност да се разработят проекти за тяхната трансформация и представяне пред широка публика. Създаването на база-данни в рамките на работата в ателието ще позволи да се разработи телефонно Sity Smart приложение, чрез което градските места, техните изображения и информация за тях да се представят на туристите и на преминаващите през града.

В проекта са включени три университета: Висше училище по архитектура „Ла Вилет" (Париж), Университет по архитектура, сградостроителство и геодезия (София), Пловдивски университет „Паисий Хилендарски" (Пловдив), както и Кооперативът „Цветоскоп".  Партньорите подписаха договор за дългосрочно сътрудничество.

Задачата е включените студенти от специалностите архитектура, урбанизъм и етнология да създадат интердисциплинарни екипи и чрез колективната работа да обменят опит, изследователски методи и практически умения за събиране на сведения (разкази, фото- и видеоматериали и др.) и създаване на база-данни за наследството на Пловдив, имайки предвид активно действащите или позабравени места (Тютюневите складове, Стария град и Капана, кино „Космос", крайречните пространства …).

 

Ателието в снимки