Разписание, редовно обучение – 2019-2020

 

 

Втори семестър 17.ІI.2020 - 30.V.2020

 

Образователно-квалификационна степен "Бакалавър"

На вниманието на всички студенти от Философско-историческия факултет - моля да следите  за промени в учебните разписания

 
За студентите от специалности: Археология, Документалистика и архивистика, История, История и културно наследство, История и чужд език:

Линк за занятията на доц. д-р Г.Митрев е https://meet.jit.si/митрев

Линкове за часовете при проф. д.ф.н. М. Славова са изпратени на мейлите на студентите

Доц. д-р Р. Комсалова е изпратила материали на мейлите на студентите.

Линк за занятията на доц. д-р Р. Пенджекова https://meet.jit.si/пенджекова.

Линк към занятията на доц. д-р Д. Димитров - https://meet.jit.si/димитров , в четвъртък, от 10.40 ч.

На вниманието на студентите от специалност "История и чужд език", 3 курс - лекциите по руски език ще се проведат във вторник в 16,30 ч. Линкът е https://meet.jit.si/атанасова 

Линк за лекциите на доц. д-р Т. Радев - https://meet.jit.si/радев

Линк за лекциите на доц. д-р С. Кацаров - meet.jit.si/кацаров

Линк за лекциите на гл.ас. д-р М. Маринова - https://meet.jit.si/mina

Линк към упражненията по МОИ на х.ас. С. Кутева - https://meet.jit.si/кутева - вторник от 16.30ч.

 

НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТ КАТЕДРА "ЕТНОЛОГИЯ"

График за провеждане на дистанционното обучение, както следва:

Следете , ще се актуализира всеки ден след 17:00 ч. !!!

 

На вниманието на студентите от специалностите, администрирани от катедра "Приложна и институционална социология" и катедра "Социология и науки за човека"!

Студенти, следете общите е-майл адреси на курса за допълнителни инструкции!

 

Редовно обучениe

Задочно обучение

АОНСУ  на адрес: бул. „Санкт Петербург" 63                  

 

Академичен календар за учебната 2019/2020 учебна година

Академичен календар за учебната 2018/2019 учебна година

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАЛИ в ПУ "Паисий Хилендарски"

Заповед на Ректора на ПУ, с утвърден график на учебния процес за учебната 2018/19

Заповед на Ректора на ПУ, с утвърден график на учебния процес за учебната 2017/18