Колектив от Философско-исторически факултет (доценти Сийка Ковачева, Иво Христов и Красимира Кръстанова) участва в изследователския проект „Пробуждане. Овластяване на младото поколение: Към нов социален договор в южното и източното средиземноморие" (FP7-SSH-2013-2 SAHWA: empowering the young generation; towards a new social contract in South and East Mediterranean countries).
Пробуждане е мултидисциплинарен и сравнителен проект, финансиран по 7-та рамкова програма на Европейската комисия, координиран от Центъра за международна информация и документация в Барселона, Испания, и включва партньори от 13 страни. Сътрудничеството между европейски и арабски партньори от държавни университети и частни изследователски центрове цели осмисляне на социалната промяна в арабския свят от 2011 година насам и нейните последици върху младото поколение: деструктурирането на младежките преходи от образование към заетост, формите на вътрешна и външна миграция, разбиранията за социално-половите роли и по-общо доминантните ценности на младите хора след опита от „Арабската пролет", а също така и съпоставката между младежките мобилизации в региона и младежкото участие в „нежните" революции в Централна и Източна Европа от 1989 година, „цветните революции" в някои бивши съветски републики от 2003-5 година, движенията „Окупирай" и „Недоволните" от последните години и други. Методите на изследване включват представително анкетно допитване сред младежта в 6 арабски страни и теренна работа в един градски и един селски регион във всяка от тези страни, които ще се проведат през 2015 година. Последната година на проекта – 2016 – ще бъде посветена на анализа на събраната информация и интерпретирането й в академични статии и приложни препоръки към младежката социална политика (в арабския свят и извън него).
Повече информация за проекта може да се намери на неговия сайт:  www.sahwa.eu

 

Видео филмите по проекта САХВА са вече онлайн. Повече информация може да намерите тук.