Документи на Общото събрание

 

Общо събрание от 20.03.2017 г.

Заповед на Ректора за свикване на ОС Р33-844/01.03.2017 г.

Списък на ОС

Протокол

 

 

Общо събрание от 20.02.2017 г.

 

Общо събрание от 28.03.2016 г.  

Общо събрание от 16.03.2015 г.  

 

Общо събрание от 10.06.2014 г.  

Общо събрание от 12.02.2013 г.  

Общо събрание от 23.01.2012 г.  

Общо събрание от 14.02.2011 г.

Общо събрание от 23.02.2010 г.   

Общо събрание от 26.01.2009 г.