Entries with tag 2013 .

20.11.13

Конференция "Перфомативното тяло"
Read More About 20.11.13 »

14.10.2013

Представяне книгата на Лешек Кулаковски "Моите правилни възгледи за всичко"
Read More About 14.10.2013 »

25.03.2013 година

2013 г., проф. Йоханес Вайс, доктор хонорис кауза на ПУ, предложен от ФИФ
Read More About 25.03.2013 година »

20-22.11.2013

Конференция "Перформативното тяло"
Read More About 20-22.11.2013 »

08.03.2013

Исторически и богословски корени на антисемитизма
Read More About 08.03.2013 »

15.11.2013

Има ли реална свобода на мисълта, съвестта и религията в българските ВУЗ?
Read More About 15.11.2013 »
Showing 6 results.
Items per Page 20
of 1