« Back

„Оживяване на градски пространства”


СЕМИНАР „ОЖИВЯВАНЕ НА ГРАДСКИ ПРОСТРАНСТВА”
Магистърска програма „Градски изследвания“ към специалност Социология на СУ „Св. Климент Охридски“ и

проект „Защо влязохме в „Капана”? – изследване на представи и очаквания за оживяване на квартала”

ви канят да участвате в семинара „Оживяване на градски пространства”.

Основни лектори: Милена Комарова (Белфастки университет), Майя Грекова (Софийски университет)

Условия: да изпратите тема на доклада и кратко резюме (до 200 думи) до 15.10.2014 г. на адрес e-mail vdimm@abv.bg

Семинарът ще се проведе на 23-25 октомври 2014 г. в катедра „Социология”, София, бул. Цариградско шосе