« Back

28.02.2019

Катедра "Етнология"

ви кани на

 

ОТКРИТО ЗАКЛЮЧИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ

за придобиване на образователна и научна степен ‚доктор’ 

на

Зорница Георгиева Пранджева

Тема на дисертационния труд:

„Религията като фактор в културните взаимодействия в градска среда“  (по материали от гр. Пловдив)

 

28 февруари 2019 г. от 15:00 ч.

                                                                                      в 19 аудитория, „Костаки Пеев“ 21