« Back

27-28.04.2020

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Катедра „Тeoлогия“ към Философско-исторически факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ организира за седми пореден път

Докторантска и студентска конференция на тема

ПРАВОСЛАВИЕ – ТРАДИЦИЯ И СЪВРЕМЕННОСТ

Koнференцията ще се проведе на 27 и 28 април (понеделник и вторник) 2020 г. в Ректорат, зала „Компас“ на ПУ„Паисий Хилендарски“.

Дата и час за регистрация: 27 април от 10.30 до 11.00 часа.

Начален час: 11.00 ч.

Време за представяне на докладите: 15 минути.

Желаещите да участват е необходимо предварително да попълнят заявката, придружаваща настоящата покана.

 

Докладите, които постъпят в срок, отговарят на техническите изисквания
И ПРЕМИНАТ УСПЕШНО НАУЧНАТА РЕДАКЦИЯ, ще бъдат публикувани в сборник.

ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА (очаква се)

Заявки за участие в конференцията да се изпращат до 20. 03. 2020 г., а статиите за публикуването им в сборник до 31.05.2020 г. на е-mail:  student.konferenz.PU@gmail.com  

(попълва се придружаващата бланка Заявка за участие).

Телефон за връзка: 0883/201-555

                                                           Катедра „Теология“