« Back

25.02.2019

Френският институт в България откри първия от трите конкурса за набиране на проектни предложения за новата 2019 г.  Крайна дата за кандидатстване за първия конкурс: 25 февруари 2019. Документите ще се подават в сканиран вид към Отдела за университетско и научно сътрудничество, на следните адреси:
olivier.kachler@institutfrancais.bg с копие до iva.debrenlieva@institutfrancais.bg
Френският институт в България ще финансира проекти, свързани с университетски и научни събития и/или публикации. Проектите могат да бъдат във всички научни дисциплини.
Всички университети, програми (франкофонски или не) и научни институти могат да кандидатстват с проектно предложение.