« Back

22.02.2019

В петък, 22 ФЕВРУАРИ, от 11:00 ч. в ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”, Зала „Компас” ще се проведе представяне на стипендии "Фулбрайт" за учебната 2020-21 г.

/documents/35514/4724152/Fulbright+Brochure+2020-21.pdf/2a0233ce-2b09-4836-823a-3fed3b2a7c3b

/documents/35514/4724152/Poster_Plovdiv+University2019-1.pdf/fd8be820-dbf0-49d6-8f62-758f21c94408