« Back

28.10.16

Философско-историческият факултет на  Пловдивския университет „Паисий Хилендарски" обявява втори прием за учебната 2016/2017 година по 15 магистърски програми.

Документи за кандидатстване се приемат от 18 октомври до 28 октомври 2016 г. в стая 206 на Ректората на Пловдивския университет при инспектор Нели Чиликова, тел. 032 261 358, chilikova@uni-plovdiv.bg.