« Back

14.01-14.02.2019

Подаването на документи за явяване на писмен държавен изпит и защита на дипломна работа за студенти сп. Социология и СПИИ на дата 26.02.2019 ще става при инсп. Нели Чиликова в работното и време със студенти в периода 14.01.2019-14.02.2019.

Заповед Р33-77 от 07.01.2019 за провеждане на държавни изпити и защити на дипломни работи (ДИ и ЗДР) за учебната 2018/2019 на бакалавърските и магистърските програми на ФИФ