« Back

12-14.06.16

12-14 юни 2016 г. се проведе работен семинар във Велико Търново на катедра Етнология, на който се обсъдиха текущи проблеми на обучението по Социална антропология и Етнология. Основно място в работата на членовете на катедрата зае обсъждането и подготовката на стартиращото обучение от учебната 2016 – 2017 г. в специалността Културен туризъм. Бяха осъществени и срещи с колеги от ВТУ „Св. св. Кирил и Методи“ във връзка с представяне и преподаване на културно-историческо наследство в България.

В семинара бяха включени и теми, свързани с органиация на обучението в докторските програми.