« Back

12.12.2018

На 12.12.2018 от 17:30 часа в Дом за възрастни „Св. Василий Велики“ преподаватели и студенти от катедра „Теология“ организират концерт за възрастните хора от дома във връзка с Рождество Христово.

В концерта ще вземат участие фолклорна група водена от г-н Найденов и деца от ОДКЦ.