« Back

11.01.2019

Следвайки дългогодишната традиция на Катедра Етнология и наложилите се добри практики за споделяне на идеи и вдъхновение, и тази година представяме изследванията на младите колеги от трети и четвърти курс в специалности Етнология и Социална антропология. На студентската конференция "Етноложко и антроположко лято 2018" на 11.01.2019 г. младите ни колеги ще представят резултатите от теренни си практики, които през изминалата година се проведоха в с. Свежен (общ. Брезово, обл. Пловдив) и в гр. Пловдив и се фокусираха върху различни изследователски въпроси и проблеми.
Заповядайте!

ПРОГРАМА