« Back

02.02.2019

Академичната колегия на Философско-историческия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ изказва искрени съболезнования по повод кончината на големия учен, изследовател и наш приятел проф. д.ф.н. Иван Куцаров.

Като Ректор, той е човекът, който без колебание подкрепи създаването на Философско-историческия факултет и безрезервно работи за укрепването и развитието на специалностите в него. Професор Куцаров даде възможност за  утвърждаване на пловдивски модел в социалните и хуманитарни науки и на съвременни образователни парадигми.

Човек с нестихващо творческо вдъхновение, той измина пътя си на откривател, преподавател и просветител със завладяващ ентусиазъм, привлякъл мнозина за каузата на хуманитаристиката. Винаги устремен, сурово правдив и мъж на честта, за мнозина Професорът бе и ще бъде вдъхновение, за други е Учителят,  за всички  ни  - достоен човек, пример за висок научен и академичен професионализъм.

 

ПОКЛОН!