« Back

01-02.02.2019

Работен и научен семинар в рамките на двугодишен научноизследователски проект на тема  „Нямам никой, към когото да се обърна!" – социоаналитични измерения на уязвимостта (финансиран от ФНИ към МОН, дог. № ДМ 20/4 от 20.12.2017 г.)  ще се проведе на 1 и 2 февруари 2019 г. (петък и събота) от 10:00 часа, 28 с.з. във Философско-исторически факултет, ПУ „Паисий Хилендарски, ул. „Костаки Пеев” 21, Пловдив.

Събитието е посветено на представянето и актуализацията на дейностите по проекта по работни пакети, като два от ключовите акценти ще бъдат:

- дейността на „Пътуваща лаборатория по социоанализа", чиято функции са както изследването, така и популяризирането на възможностите за справяне със ситуации на уязвимост като илюстрираната чрез израза „Нямам никой, към когото да се обърна!", с имплицитно удържаното „а искам".

- Представянето на online платформа www.socialv.org, която има за цел визуалното и текстово презентиране на различни форми на социоаналитични случаи (на социално страдание, уязвимост, на успешно/неуспешно самонаследяване, загуба на биографично illusio, всекидневни психопатологии и др.), като чрез това тесният социоаналитичен научноизследователски интерес се съчетава с креативни практики в изкуството, представени в специално изготвена по проекта и достъпна в online платформата експертна стратегия за изобразяване на социалната уязвимост в нейните социоаналитични измерения.

В тази връзка целта на младия екип е, осигурявайки визуална и интелектуална провокация на вниманието към обществено значимия проблем за специфичните форми на социални уязвимости в съвременното общество в България, да се осигури възможност и за провокиране на дебати по темата и постигнатите резултати не само в рамките на научноизследователската общност, но и на такива с по-широко обществено участие.

Дневен ред/програма на семинара можете да намерите тук.