Мария Радославова Славчева

 

През 2013 завършва бакалавърска степен по Етнология в ПУ „Паисий Хилендарски". През същата година участва в учредяването на Асоциация за култура, етнология и антропология „Медиатор". Година по-късно защитава дипломна работа за придобиване на ОКС Магистър по Етнология в ПУ „Паисий Хилендарски". От 2015 г. е редовен докторант по Социална антропология към катедра Етнология. Има изследователски интереси в областта на фотографията, визуалната, социалната и културната антропология, антропология на тялото, антропология на пространството, антропология на виртуалното, антропология на хората с увреждания.

Тема на дисертационния труд: "Невиждащото тяло: граници и визуални дискурси", с научен ръководител доц. д-р Меглена Златкова