В катедра "Приложна и институционална социология" има обособена работна група „Алумни". Доц. Тихомир Митев и д-р Пламен Нанов, със сътрудничеството на докторантите Гергана Куртакова и Дарена Христозова, поддържат система за контакти с випускници на катедрата и периодично събират сведения за тяхната оценка за обучението в специалност: "Социология на правото, икономиката и иновациите" и професионалната реализация, и траектория на нейните възпитаниците. Катедрата използва „обратната връзка" и становищата на завършилите студенти с цел издигане на качеството на обучение и като "насоки" при актуализирането на учебните програми и планове.
 
За контакти:
докторант Гергана Куртакова (gergana_d92@abv.bg)
доц. д-р Тихомир Митев (tihomir.n.mitev@gmail.com)
 
административен секретар Гергана Пирова (eng.gergana.pirova@gmail.com)
тел. 032/ 261-491