Студентски съвет

Студентският съвет е организация от студенти и докторанти за студенти и докторанти. Структурата е регламентирана от Правилника за устройството и дейността на Съвета. Има постоянни и временни комисии, които са отворени за всеки от вас. Всеки един от вас може да се включи в дейността на Студентския съвет, ако проявява желание и инициатива. Може да ни откриете в стаята на Студентския съвет, която се намира в Ректората, стая № 104. Заповядайте!

 

За контакти:

страницата във facebook