ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ БАКАЛАВЪРСКИ И МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ НА ФИФ! Срокът за подаване на заявленията за явяване на ДИ и ЗДР през юлска сесия 2020 година е 10 дни преди датата на изпита и защитата.

Заявленията се подават при инспектор Нели Чиликова, Ректората, етаж 2, 206 каб. и инспектор Весела Петкова, Ректората, етаж 2, 217 кабинет.

Заповед Р33-4601 от 18.09.2020 за провеждане на писмен държавен изпит и защита на дипломни работи на студенти от БП"Социология на правото, икономиката и иновациите" и МП"Управление на иновациите и изследователската дейност"

 

Заповед Р33-2900 от 14.07.2020 за провеждане на писмен държавен изпит и защита на дипломни работи на студенти от МП"Управление на иновациите и изследователската дейност"

 

Заповед Р33-1978 от 17.06.2020 за промяна на датите за провеждане на ДИ и ЗДР за учебната 2019/2020 на БП и МП към катедра История и археология и Теология.

 

Заповед Р33-6495 от 25.11.2019 за провеждане на държавни изпити и защити на дипломни работи (ДИ и ЗДР) за учебната 2019/2020 на бакалавърските и магистърските програми на ФИФ

 

Заповед Р33-77 от 07.01.2019 за провеждане на държавни изпити и защити на дипломни работи (ДИ и ЗДР) за учебната 2018/2019 на бакалавърските и магистърските програми на ФИФ