ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ БАКАЛАВЪРСКИ И МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ КЪМ КАТЕДРА "ЕТНОЛОГИЯ"! Срокът за подаване на заявленията за явяване на ДИ и ЗДР  на 08.03.2019г. е от 14.01.2019- 14.02.2019г. Заявленията се подават при инспектор Нели Чиликова, Ректората, етаж 2, 206 каб.