Допълнителна квалификация

 

През учебната 2013/2014 г. Философско-историческият факултет извършва обучение за допълнителна квалификация за учители по религия и по философия.

 

От учебната 2016/2017 г. катедра "История и археология" при ФИФ организира обучение за допълнителна квалификация "Учител по история". Програмата включва учебен план за специалисти (редовно обучение, едновременно с ОКС "бакалавър" и "магистър") и за неспециалисти (задочно обучение, след завършено ОКС "бакалавър" и "магистър").

За повече информация: катедра "История и археология" - тел.032/261-268, каб. 256-а, Ректорат.