« Back

Медиен мониторинг: магистърските програми във ФИФ

Медиен мониторинг: магистърските програми във ФИФ:

http://www.plovdivskinovini.com/index.php/plovdiv/pd/item/79538-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%83-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8-%D0%B2-%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D1%81-%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0

http://www.plovdivlive.com/?q=news&newsid=30373

http://gustonews.bg/?page=article&instanceID=54620&FCID=FC530481b7a373250d142b4180d3967bce

http://www.gustonews.bg/?page=article&instanceID=54620

http://plovdivnews.net/component/k2/35831-filosofsko-istoricheskiyat-fakultet-na-pu-paisii-hilendarski-zapisva-magistri-v-akreditirano-s-nai-visoka-otzenka-napravlenie

http://www.smolyan.bgvesti.net/news/405342/Tri-inovativni-magistarski-programi-v-sferata-na-turizma-i-socialnata-komunikaciya-predlaga-Plovdivskiyat-universitet

http://mediacafe.bg/novini/universiteti/Filosofsko-istoricheskijat-fakultet-na-PU-zapisva-magistri-v-akreditirano-s-naj-visoka-otsenka-napravlenie-11570

http://www.karlovo.tv/vsichki-statii/filosofsko-istoricheskiyat-fakultet-na-pu-paisij-hilendarski-zapisva-magistri-v-akreditirano-s-naj-visoka-otzenka-napravlenie