« Back

„Сензорна етнография на града“

„Сензорна етнография на града“

„Сензорна етнография на града” е първи по рода си научно-приложен проект, разработен и осъществен от млади изследователи от ПУ „Паисий Хилендарски”. Проектът се реализира в рамките на 2017-2018 г. и е финансиран от отдел „Научна и приложна дейност“ към ПУ, с ръководител доц. д-р Меглена Златкова и членове на екипа д-р Надя Танева, д-р Анелия Авджиева, докт. Мария Славчева, докт. Петя Петрова и докт. Светослава Манчева.

Целта на проекта е да се изследва и опише как сетивата и сензорността се използват в отношенията между институциите и хората със затруднения. Някои от очакваните резултати са информация за работата на институциите във връзка с хора със зрителни затруднения и предложения за подобряване на комуникацията между тях. Проектът се осъществява в партньорство с университет Лион 2, Франция и Национален център за рехабилитация на слепи – Пловдив.

http://news.bnt.bg/bg/a/khora-ss-zritelni-zatrudneniya-imat-problemi-pri-poplvane-na-dokumenti