Десислава Димитрова


Телефон: 032 / 261 433
Мейл: desislavadimitrova@uni-plovdiv.net
Кабинет: ул. Костаки Пеев 21, ет. 5, Деканат
Приемно време: Понеделник от 10:30 до 12:30 и Вторник-Петък от 13:30 до 15:00

Област на научната квалификация

История и археология, Маркетинг

Образование

Магистратура:

 • 2011 г. Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 
  магистърска програма: Българската история в балкански и европейски контекст
  тема на дипломна работа: "Политическият модел на Първата българска държава - самобитност и заемки"

Бакалавър:

 • 2013 г. , Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
  специалност Маркетинг

Бакалавър:

 • 2008 г. , Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
  специалност История 

Професионална кариера

Административни длъжности:

 • 2011 г. - Секретар на Философско-историческия факултет към Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Членства

2004 г. - СИАК "Проф. Велизар Велков"

Говорими езици

Английски език, Руски език

Публикации

Дейности

Организиране на научни форуми:

2013

 • "Исторически и богословски корени на антисемитизма" (Конференция по повод 70- годишнината от спасяването на българските евреи; 8.03.2013 г.)

2012-2013

 • Balkan Summer School on Religion and Public Life: „Syncretic Societies – Bridging Traditions and Modernity?"

2012

 • "След следващата запетая" (юбилейна конференция по повод 20 години Етнология в Пловдивския университет, 26-27 октомври 2012)

Организиране на публични лекции:

2013

 • 14.10.2013 г. – "Професорът. За Лешек Колаковски", проф. дфн Правда Спасова;
 • 31.05.2013 г. - "Селективен аборт и родителски дълг", доц. д-р Ина Димитрова;
 • 28.05.2013 г. - "Без вода не може (културно наследство и настояще)", проф. д.и.н. Валерия Фол
 • 9.01.2013 г. - "Предизвикателства на неопределеността: увереност, доверие и споделен опит", проф. Адам Селигман;

2012

 • 22.11.2012 г. - "Социологията като пътуване", доц. д-р Мирослава Радева
 • 16.01.2012 г. - "Какво ни прави морални?" , проф. Адам Селигман 

Дипломанти и Докторанти

Други