Обучение във Философско-историческия факултет

 

С решение на Факултетен съвет на Философско-историческия факултет (Протокол №113/16.10.2017 г.)  от учебната 2017/18 година студентите на ФИФ записват по-горен курс без значение колко невзети изпита имат.